Tanácsok tűzgátló nyílászáró beépítéséhez

Egy új épület tető alá hozása nem egyszerű feladat. Ennél már csak az átadási procedúra az idegőrlőbb. A kivitelezők szíve a torkukban dobog, amikor megjelennek a tűzvédelmi hatóság szakemberei a használatbavételi helyszíni szemlén. Az itt előforduló egyik leggyakoribb hiba a tűzgátló nyílászárók nem megfelelő beépítése. Ez akár egy sokszáz milliós építmény használatbavételét is meg tudja akadályozni néhány hétre.

De mi is az a tűzgátló nyílászáró?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján tűzgátló nyílászárónak minősül az az ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a tűz átterjedését előre meghatározott ideig – általában 30, 60 vagy 90 percig – meggátolja.

Tűzvédelmi szakvizsga kötelező!

Mielőtt szót ejtenénk a beépítés szabályairól, a legfontosabb kivitelezési előírást kell megemlítenünk: a jogszabály alapján a tűzgátló nyílászáró beépítését végző személynek és az ő munkáját irányító vezetőnek is tűzvédelmi szakvizsgával kell rendelkeznie. Ez a dokumentum 5 évig érvényes. Mindenképpen ellenőrizzük előzetesen, hogy a beépítés napján érvényes legyen.

A tűzgátló nyílászárók beépítése kizárólag a nyílászáró gyártójának előírásai alapján történhet. Fontos továbbá, hogy kizárólag az ott megjelölt és a forgalmazó által az adott típushoz biztosított segédanyagokat szabad felhasználni. Az alábbi videó jól szemlélteti ezen szerelési segédanyagok szakszerű felhasználását.

Nem mindegy, hogy a nyílászáró beépítése milyen fogadószerkezetbe történik. Erre irányadó szabály, hogy a szerkezet minimum olyan tűzállósági határértékű legyen, mint amit a nyílászáró minősítésében meghatározott a gyártó. Ha a helyszínen nem áll rendelkezésünkre a dokumentáció, akkor ezt az értéket úgy ellenőrizhetjük, hogy megkeressük azt a fémből készült táblácskát, amin a gyártó a vonatkozó műszaki szabvány alapján köteles feltüntetni a legfontosabb információkat.

Különleges működési módok esetén

Amennyiben a különleges működési módú tűzgátló nyílászárót építünk be tégla, vasbeton, gázbeton vagy mészhomok szerkezettől eltérő fogadószerkezetbe (például acélszerkezetre vagy faszerkezetre), akkor a fogadószerkezet alakváltozását a működési mód által meghatározott tűréshez kell igazítani a megbízható csukódás biztosítása céljából. Továbbá meg kell említeni, hogy ilyenkor az acélszerkezet tűzvédelmi jellemzőit a fogadószerkezet, illetve a különleges működési módú tűzgátló nyílászáró tűzvédelmi követelményeihez kell igazítani.

Ha a kapu fogadószerkezete a különleges működési módú tűzgátló nyílászáró körüli tűzgátló falszerkezetet is merevíti, akkor a fogadószerkezet tűzvédelmi jellemzőit a tűzgátló falszerkezet tűzvédelmi követelményeihez kell igazítani.

Portálszerkezetbe, üvegfalba két módon építhető be közvetlenül tűzgátló nyílászáró. Az első szerint mindkét szerkezet és a beépítési mód is rendelkezik akkreditált laboratóriumban (ilyen például az ÉMI – Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.) lefolytatott vizsgálati eredménnyel. Ennek hiányában a két szerkezet csak olyan megfelelő tűzállóságú szerkezettel csatlakoztatható, amelybe az adott tűzgátló nyílászáró rendelkezik bevizsgált beépítési móddal, és amelynek fogadására a portálszerkezet, illetve üvegfal is akkreditált vizsgálattal igazolva alkalmas.

Tűzjelzésre automatikusan csukódjon

Ki kell emelnünk azt az előírást is, hogy ha az épületben beépített tűzjelző berendezés létesült, akkor annak az üzemszerűen nyitva tartott tűzgátló nyílászárók csukódását késleltetés nélkül kell vezérelnie! Ennek leggyakoribb megoldása az előfeszített rugó és az ajtótartó mágnes kombinációja – vagyis a tűzjelző központ által adott elektromos jelre a mágnes elenged, az ajtót a rugó behúzza.

A fenti előírás alól két kivétel van. Az egyik, ha a járművek, szállítóeszközök közlekedési útvonalát, anyag- vagy termékmozgatás útvonalát metsző építményszerkezetbe építünk tűzgátló nyílászárót. Ekkor annak csukódása a tűz érzékelését követően legalább fél perc, legfeljebb egy perces késleltetéssel legyen vezérelve, és a csukódásra a késleltetés ideje alatt az ott tartózkodó vagy ott közlekedő személyek figyelmét fel kell hívni.

A másik kivétel, ha az ajtó tömegtartózkodásra szolgáló helyiség (melynek befogadóképessége nagyobb mint 300 fő) kiürítésére szolgál. Ekkor a késleltetés időtartama nem haladja meg a helyiség kiürítéséhez szükséges időtartamot.

Papír, papír és papír…

Mint az építőiparban szinte minden esetben, itt is számtalan dokumentummal kell alátámasztani a beépítés megfelelőségét. Ezeket nem vehetjük félvállról, hiszen a hatósági használatbavételi eljárás mellett akár egy későbbi bírósági ügyben is fontos szerepük lehet!

A tűzgátló nyílászáró beépítését követően az építtető részére biztosítandó iratok: a nyílászáró megfelelőségét/teljesítményét igazoló, a hatályos előírások szerinti dokumentum, kivitelezői (beépítési) nyilatkozat, a kivitelezést végző dolgozó tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata, beépítési, használati-üzemeltetési és karbantartási dokumentáció.

Bízza ránk! Tűzgátló nyílászáró szakszerű beépítésére van szüksége? Kíváncsi rá, hogy a korábbi kivitelező megfelelően járt-e el a beépítés során? A Magyar Tűzvédelem több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársai állnak rendelkezésére. Kérjen árajánlatot!

Magyar Tűzvédelem