Tűzvédelmi bírság van, volt és lesz

Tűzvédelmi bírság akkor kerül kiszabásra, ha magánszemélyként vagy jogi személyként (cég ügyvezetőjeként, iskola igazgatójaként) nem teljesítette a tűzvédelmi kötelezettségeket. Nézzük, hogyan lehet része bírságban, és hogyan kerülheti el. Ezek a leggyakoribb kérdések a tűzvédelmi bírsággal kapcsolatban!

Mi a tűzvédelmi bírság alapja, és mi kötelez a kifizetésére?

A tűzvédelmi bírság fizetésére törvényi felhatalmazás alapján kormányrendelet szólítja fel a „szabályszegőket”, azaz azokat, akik megsértik a tűzvédelmi kötelezettségüket. A bírságot a Katasztrófavédelem országos, területi vagy helyi szerve, azaz a tűzvédelmi hatóság szabja ki, határozat formájában vagy akár helyszíni bírságként.

A szabálytalanság mértékének megfelelő bírság kifizetését jogszabály írja elő, még abban az esetben is, ha ismételt szabálytalanságról van szó. Amennyiben egyszerre több szabálytalanság áll fenn, az összesített bírság mértéke nem haladhatja meg a 10 millió forintot.

A tűzvédelmi bírságot első fokon mindig a szabálytalanságot észlelő tűzvédelmi hatóság szabja ki.

Kinek kell kifizetnie a bírságot?

Amennyiben a bírságot egy cégre vagy intézményre szabják ki, akkor tiszta sor, hogy az adott cégnek vagy intézménynek kell kifizetnie azt. Tovább hárítani annak függvényben lehet, hogy az illetékes tűzvédelmi szakember milyen módon van foglalkoztatva, és milyen mértékben hibáztatható. Ebből a szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy ő az intézmény alkalmazottja, vagy pedig szerződéssel egy cég megbízottja.

Hogyan fizethetem ki a tűzvédelmi bírságot?

Amennyiben bírságot kapott, akkor az azt kiszabó határozat jogerőssé válásától számított 30 napon belül kell befizetnie. A befizetés helye a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlája. A megfizetés történhet postai úton (sárga csekken) vagy banki átutalással is. Az átutalás közleményébe mindig írja be a „tűzvédelmi bírság” szöveget, a határozat számát, és a bírságfizetésre kötelezett magánszemély, cég vagy intézmény nevét.

Méltányosságból elengedhető-e a tűzvédelmi bírság?

A tűzvédelmi bírság elengedését semmiféle méltányossági okra hivatkozva nem teszi lehetővé a jogszabály. Van azonban lehetőség fellebbezésre. Ennek módjáról részletesen tájékoztatnak a határozatban. Ilyenkor a másodfokon eljáró hatóság megvizsgálja, hogy szakmailag jogszerű volt-e az eljárás, illetve a kiszabott bírság megállapítása.

Kérhető-e részletfizetés?

Igen, a tűzvédelmi bírság határozatát kiállító hatóságnál lehet kérvényezni az összeg részletekre való felosztását. Amennyiben a kérelemre érkező írásbeli válasz pozitív, abban meghatározásra kerülnek a pontos összegek és a határidők.

Mi történik, ha nem fizetem ki?

Ugyan figyelmen kívül lehet hagyni a számla kifizetését, de akkor elkezd ketyegni a késedelmi pótlék. Ez lavina módjára hatalmas összegre is rúghat az idő múlásával, ugyanis mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

A bírság befizetése mellett természetesen nem szabad elfelejteni az adott tűzvédelmi szabálytalanság megszüntetését sem! Vagyis a hiányosságot pótolni kell, a szabálytalanságot meg kell szüntetni – nem nyerünk feloldozást az összeg befizetésével!

Néhány példa a tűzvédelmi bírság mértékére

Bármilyen tűzvédelmi szabály megszegése esetén, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, a tűzvédelmi bírság 20 000 Ft-tól 3 000 000 Ft-ig terjed.

Abban az esetben, ha egy menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítésre került oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított, a tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke 20 000 Ft, a legnagyobb mértéke 800 000 Ft.

A jogszabály vagy hatóság által előírt beépített tűzjelző vagy tűzoltó berendezés karbantartásának, felülvizsgálatának hiánya, működésének akadályozása esetén a tűzvédelmi bírság összege 2 000 000 Ft-ig terjed.

A további felsorolást a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet 1. mellékletében találja.

TUDTA? A cégünk által végzett tevékenységek szakszerű ellátását a GENERALI Biztosító Zrt. szakmai felelősségbiztosítása garantálja. Ez fedezi akár a legmagasabb összegét is a kiszabható tűzvédelmi bírságnak, így ügyfeleink teljes biztonságban vannak. Bízza ránk a kötelező tűzvédelmi feladatokat!

Author's imageMagyar Tűzvédelemwww.tuzvedelem.hu