A kiürítés 7 fő aspektusa, avagy útmutató a tervezéshez

A kiürítés témaköre annyira szerteágazó, hogy egyetlen bejegyzésben nem is lehet teljes körűen bemutatni azt. Ezért a részletes összefoglaló helyett álljon itt inkább 7 fontos pont, egyfajta útmutató, amely segít elindulni a kiürítés megtervezésében.

1. A jó stratégia életeket ment

Hiába a világ összes mentője és tűzoltó készüléke, ha nincsen megfelelő tervünk a kiürítésre! A menekülésnek elsődlegesen az a célja, hogy a tűz vagy más nem várt esemény (pl. bombariadó vagy terror fenyegetettség) során biztosítsa a kijutást a helyszín veszélyeztetett tereiből a biztonságos övezetbe. Az építmények rendeltetése, kockázati osztálya és a bent tartózkodó személyek mozgásképessége nagymértékben befolyásolja a menekülést és a mentést, éppen ezért a stratégiát ennek figyelembevételével javasolt megválasztani, vagy az egyes stratégiatípusokat egymással párhuzamosan használni.

Fontos viszont, hogy a menekülési stratégiánkat nem alapozhatjuk csak a mentésben résztvevők (rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat) segítségére! A megfelelő felszerelés mellett fontos, hogy rendszeresen végezzünk tűzriadó gyakorlatot, különösképpen, ha a személyzettől (például egy szálloda vagy oktatási intézmény esetén) elvárás, hogy segítséget nyújtsanak a menekülők számára. Ebben az esetben, az egyéni feladatok elsajátítása érdekében, a tűzriadó gyakorlatoknak ezek gyakoroltatására is ki kell terjedniük!

2. Számoljunk a bajjal!

Különböző számítások segítenek a stratégia szakszerű kialakításában és a minél pontosabb tervezésben. Fontos kijelölni a menekülési utakat, nyomvonalakat, majd ezek szabad szélességét is meg kell határozni! Mindezt a kiürítendő létszám figyelembevételével kell tennünk, így tudjuk meg, hogy mennyi idő alatt lehet elhagyni az épületet és az elegendőnek bizonyul-e! Ehhez nyújt segítséget „Az össznépesség átlagos menekülő képességén alapuló” módszer is. Érdemes továbbá számítógépes szimulációkat végezni többféle eshetőség feltérképezésére!

3. Kell-e menekülési felvonó?

A hagyományos liftek tűz esetén nem használhatók, ezért a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott esetben telepítenünk kell menekülésre használható felvonókat is. Ezeket az irányelvnek megfelelő méretben és evakuációs képességgel kell kialakítanunk, és az előírásoknak megfelelően elhelyeznünk. Fontos, hogy körültekintően alakítsuk ki a menekülési felvonó megközelítési útvonalát is, valamint annak használatát minden érintett személy elsajátítsa!

4. Kellenek-e átmeneti védett terek?

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat bizonyos esetekben előírhatja átmeneti védett terek kialakítását is. A menekítési terv készítése során meg kell tehát vizsgálnunk, hogy szükséges-e ezek biztosítása! Ezeket általában azokon a kiürítési szinttől eltérő szinteken kell kialakítani, amelyeket a szintek között önállóan közlekedni nem képes mozgáskorlátozottak normál üzemi állapotok mellett elérhetnek. Nem szükséges viszont átmeneti védett teret biztosítani a lakóépületekben, továbbá ott, ahol a szintek között önállóan közlekedni nem képes mozgáskorlátozottak tűz esetén egyéb biztonságos módon és önállóan is képesek a kijárati szintet elérni. Amennyiben szükséges átmeneti védett tereket kialakítanunk, meg kell vizsgálnunk, hogy milyen helyiségeket (pl. füstmentes lépcsőház pihenő része vagy előtere) tudunk átalakítani erre a célra, azoknak mekkora a területe, befogadóképessége és egymáshoz képesti elhelyezkedése, összekapcsolhatósága!

5. Speciális eszközök nemcsak speciális esetekre

A kiürítési terv során figyelembe vehetünk olyan speciális szerkezeteket, eszközöket, mint a menekülésre szolgáló szabadlépcső, vészlétra és vészhágcsó.

6. Minden menekülési ajtó ajtó, de nem minden ajtó menekülési ajtó?

A tervezés során meg kell vizsgálni az épületen belüli ajtókat is! Néhány ajtó menekülő-, vagy légutánpótló ajtóként is figyelembe vehető. Fontos továbbá megvizsgálni az ajtók zárhatóságát, esetleg segédkulccsal való nyithatóságát, illetve azt, hogy a vagyonvédelem céljából használt rácsok nem akadályozzák-e tűzvédelmi, hő- és füstelvezető rendszerek, eszközök használatát!

7. Tájékoztatás nélkül mit sem ér

Miután elkészítettük a megfelelő stratégiát, gondoskodnunk kell róla, hogy az minden érintett számára használható legyen! Éppen ezért különösen fontos, hogy egyértelműen és jól látható formában jelöljük az emeleteket, lépcsőket, menekülő utakat, lépcsőházakat, vészkijáratokat, illetve tűz esetén teendőket stb.!

A fenti információk betekintést engednek a kiürítés megtervezésének lényegi pontjaiba. Az alapos, mindenre kiterjedő tervezés előtt viszont kérjük, hogy keressen fel minket!

Magyar Tűzvédelem