Amikor a dohányzás tüzet okoz

A dohányzás a leggyakoribb tűzkeletkezési okok közé sorolható. Ha munkája során el szeretné kerülni a cigarettázásból fakadó baleseteket, tűzeseteket, az alábbiakra kell feltétlenül odafigyelnie.

Mégis mi olyan veszélyes a dohányzásban?

Az egészségügyi hatásokra most nem figyelve, a tűzveszélyességi tulajdonságait fogjuk megvizsgálni. Amire ügyelni kell, az az égő cigaretta parazsa, amely képes meggyújtani a közepesen és könnyen gyulladó éghető anyagokat (akár akkor is, ha azok a levegőben gáz vagy gőz formájában vannak jelen – ilyen például a benzingőz), ezzel tüzet, vagy akár robbanást is okozva, ez pedig nem csak a dohányzó életét, hanem a környezetében lévőkét is veszélyezteti.

Ahhoz persze, hogy ez megtörténhessen, gondatlannak kell lenni. Gondatlanság az, ha tiltott helyen gyújtunk rá, vagy ha el nem oltva dobjuk el a cigarettát. Még az sem biztos, hogy azonnal tűzeset alakul ki, a hosszú ideig izzó, parázsló csikk akár órák múlva is okozhat bajt.

Tilos a dohányzás!

Ne dohányozzon ott, ahol ezt egy biztonsági jellel tiltják. Az olyan helyiségekben és szabadtéri helyeken, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, tárolnak vagy dolgoznak fel, a szabályok szerint jelölik is a tiltást.

Azt tudni kell, hogy az előbb említett helyekre gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni is csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján lehet.

Ne tegyen égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást olyan helyre, vagy ne dobja el ott, ahol megvan rá az esély, hogy tüzet vagy robbanást okozhat. Jellemzően ilyen helyek a csatornaszemek.

Közös felelősség

Munkáltatóként kötelessége betartani a dohányzási tilalmakra vonatkozó szabályokat, valamint azokat munkatársaival is betartatni. Amennyiben megszegik, a munkáltató bírságot kaphat, de ezt a munkavállalói kárfelelősség szabályai szerint megtéríttetheti munkavállalójával.

Tűzvédelmi előírás megszegése miatt a munkavállaló, mint magánszemély is számíthat tűzvédelmi bírságra. Ha azzal tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges, akkor akár 3 millió forintot is fizethet.

Dolgozóként nem mindegy, hogy hol és mikor gyújt rá

A dohányzás mindig szabályokhoz van kötve, és ezt mindenképp meg kell ismernie. Tudnia kell, hogy hol dohányozhat, és azt is, mikor vannak a pihenőidők.

Miért csak bizonyos helyeken szabad rágyújtani? Azért, mert ha tetszik, ha nem, a dohányzás egyrészt tűzveszélyes, másrészt káros hatással van az egészségre, és ezért védeni kell a nemdohányzókat. (Bővebb infókat „A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól” szóló törvényben talál.)

Sőt, ha nem tájékozódik előre, lehet, hogy egy olyan munkahelyen helyezkedik el, ahol teljes dohányzási tilalom van, például azért, mert a törvény alapján nincs dohányzóhely kijelölésére alkalmas hely. Közoktatási vagy gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, közoktatási intézményben, egészségügyi szolgáltatónál dohányzásra, sem bel-, sem pedig kültéren nincs lehetőség, ezek tipikus nem dohányzó munkahelyek.

Az is előfordul, hogy a munkahely azért számít füstmentesnek, mert ebbe a munkavállalók kollektív szerződésben, vagy szavazás útján beleegyeznek.

A mikor kérdése

A dohányzók hivatalosan csak a munkaközi szünetekben dohányozhatnak a kijelölt helyeken. Amennyiben ilyen nincs, a szünet ideje alatt (6 órát meghaladó napi munkaidő esetén 20 perc, kilenc órát meghaladó napi munkaidő esetén pedig további 25 perc) el is hagyhatja a munkahelyét, hogy azon kívül gyújtson rá.

Dolgozni már csak azért sem illik cigivel a kézben, mert megoszlik a figyelem a cigarettázás és a munka között. Figyelni kell a kézre, és a lehulló parázsra is, és ez bizony amellett, hogy szabálytalan, nem is egyszerű. Ne kockáztasson!

Ahhoz, hogy megfelelően láthasson a munkahelyen való dohányzás kérdésében, illetve egyes munkakörökben dolgozhasson, ismernie kell a tűzvédelmi előírásokat, és szabályokat.

Cégvezetőként aggódik egy esetleges tűzeset következményei miatt? Retteg egy hatósági ellenőrzéstől és a vele járó több százezer forintnyi tűzvédelmi bírságtól? Itt az ideje, hogy változtasson ezen!

Magyar Tűzvédelem