Óvatosan a PB-gázzal, mielőtt gáz lesz!

Aki PB–gázzal foglalkozik, különösen ki van téve a tűz- és robbanásveszélynek. Saját és környezete biztonsága érdekében tehát nem elég csak nagyjából ismernie a vonatkozó tűzvédelmi jogszabályokat! Összegyűjtöttünk minden elengedhetetlen tudnivalót a témában!

Tűzvédelmi szakvizsga nélkül egy lépést se!

Az első legfontosabb tényező a cseretelepen dolgozó szakember. Cseretelepi munkát, palack visszavételét és kiadását kizárólag tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet! Szakvizsgával nem rendelkezőkre a fenti feladatok egyikét sem ruházhatjuk át, még egy ebédszünet idejére sem. Fontos, hogy a palackok kiadását és bevételezését végző szakembernek – kivéve az „1” és „2” kategóriájú cseretelepeken –, testhezálló, az üzemeltető által biztosított védőruhát és szikrát nem okozó, antisztatikus lábbelit kell viselnie, fejét fedve. Műszálból készült alsó- és felső ruházatot nem viselhet.

Figyeljünk a cseretelepek környezetére is!

Már a cseretelepek építésekor ügyelni kell a megfelelő kialakításra! Azt, hogy mi lehet a cseretelep környezetében, elsősorban az határozza meg, hogy melyik kategóriába tartozik. Az „1”-es kategória esetében, ahol legfeljebb 1104 kg PB-gáz tárolható, a cseretelep 5 méteres körzetén belül nem lehet növényzet, kivéve a konyhakerti és dísznövényeket, valamint a szőlőt, gyepet és élőfát. Egyéb kategóriájú cseretelepeken viszont ennél szigorúbb az előírás, az élőfa vagy gyep kivételével semmilyen növényzet sem veheti körbe! Szintén lényeges, hogy az „1” kategórián felüli cseretelepeken a PB-gázpalackokon és a forgalmazáshoz előírt felszerelésen kívül egyéb anyagot nem tárolhatunk! Továbbá szükségvilágításról is gondoskodnunk kell, a „2”-„4” kategóriájú cseretelepeken 1 db, a „kategórián felüli” telepeken pedig legalább 2 db robbanásbiztos hordozható kézilámpát kell készenlétben tartanunk.

Erre figyeljünk a cseretelepi munka során!

A gázpalackokkal körültekintően kell bánni, kiváltképp a cseretelepeken, ahol akár 100 000 kg gáz is lehet egyszerre! Éppen ezért, ha cseretelepünkön acélpalackokat is tárolunk, forgalmazunk, a robbanásveszélyes övezetekben csak olyan szerszámokkal dolgozhatunk, amelyek nem okoznak szikrát! Acél szerszámokat tilos használnunk!

Villamosszerelési munkát is csak szakképzett személy végezhet a cseretelepen, és csak azután kezdhet neki, ha előzetesen írásban tudomásul vette a robbanásveszély kockázatát! Amennyiben a veszélyességi övezeten belül kell dolgoznia, ezt kizárólag feszültségmentesítés után teheti, a munkavégzésről pedig naplót kell készítenie. A munka elvégzése után nekünk is meg kell győződnünk a robbanásbiztos szerelés hibátlanságáról, majd dokumentálni kell azt.

A palackkal csak óvatosan!

PB-gáz cseretelepen a turista palack kivételével, kizárólag a PB-gáz palacktöltő üzemben töltött és ellenőrzött, a gázforgalmazótól átvett PB-gázpalack tárolható és értékesíthető! Minden palackot óvatosan kell kezelni, elkerülve az ütődést vagy dobást. Amennyiben a gázpalack lefagyott a padozathoz, a fellazításhoz legfeljebb 40 °C-os vizet használhatunk, majd gondoskodnunk kell a padozat víztelenítéséről!

Amennyiben a palackon az alábbiak valamelyikét tapasztaljuk, azt sérültnek kell tekinteni és elkülöníteni:

 • legalább 1 méter magasságból kemény talajra esett,
 • égésnyomok látszanak rajta,
 • éles bemetszésű sérülése vagy horpadása van,
 • a szállítójárművet közlekedési baleset érte vagy
 • átalakítás nyomai észlelhetők rajta.
 • Az üzemeltetés során keletkezett sérülésről az illetékes töltővállalatot, cseretelepet tájékoztatnunk kell!

  Utántölteni csak „turisták” esetében!

  PB-gáz cseretelepeken palacktöltést nem végezhetünk! Kivétel ez alól a legfeljebb 5 kg töltettömegű turista használatú palack, amelybe hatósági engedéllyel fejhetünk át gázt. Ezenkívül palacktöltésnek minősül minden olyan tevékenység, amely során a PB-gázpalack szelepén át pébégáz kerül a palackba.

  Felkészülve a tűzre

  A cseretelepek közelében, azok kategóriájának megfelelő tűzoltó készüléket kell a tárolón, konténer ketrecen kívül, jól látható és könnyen hozzáférhető helyen tartanunk! A készülék az „1” kategóriájú cseretelepeken a kezelők állandó tartózkodóhelyén is tárolható. Az üzemeltetőként feladatunk továbbá, hogy írásban rögzítsük a tűz eloltására, illetve a tűz közelében levő palackok védelmére vonatkozó feladatokat. (Amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére vagyunk kötelezettek, akkor annak mellékleteként!) Emellett a tűzoltóság telefonszámát is ki kell helyeznünk láthatóan és időtálló kivitelben.

  Bízza ránk! Alkalmazottainak tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező oktatóink tartják meg a kötelező oktatást és bonyolítják le a szakvizsgát. Dolgozói szerezzenek olyan hasznos tudást, melynek birtokában már maximális biztonsággal láthatják el a tűzveszéllyel járó feladataikat! Kérjen árajánlatot!

  Magyar Tűzvédelem