Így tehetjük biztonságossá a tűzveszélyes tevékenységet!

Hivatásunk és hétköznapi életünk során is számos olyan munkát végzünk, amely tűzveszélyesnek minősül, hiszen annak számít minden olyan tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, illetve lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel jár, továbbá nyílt lánggal, izzással, parázslással vagy szikrázással. Ide tartozik például a hegesztés, a köszörülés, de a kerti grillezés is. Mire kell figyelnünk, ha alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységbe kezdünk, és hogyan kerülhetjük el a baleseteket?

Meddig „játszunk” a tűzzel?

Először nem árt tudni, hogy a tűzveszélyes tevékenység lehet állandó jellegű és alkalomszerű. Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen végezhetünk – ilyen például a hatóság által engedélyezett műhely vagy gyártócsarnok. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet, – amennyiben azt nem magánszemélyként a saját tulajdonunkban lévő épületben, kertben folytatjuk -, kizárólag a helyszín adottságainak ismeretében, az előzetesen írásban meghatározott feltételek alapján folytathatunk! Ezeknek a feltételeknek (tevékenység időpontja, helye, leírása, munkavégző neve, szakvizsgához kötöttség esetén bizonyítványának száma, tűzvédelmi szabályok és előírások) a megállapítása a munkát végzőket közvetlenül irányító személy feladata. Amennyiben a tűzveszélyes tevékenységet végző és a helyszínt biztosító felek nem azonos személyek, cégek, a helyszín vezetőjével egyeztetni kell a tevékenység feltételeit, aki ezt szükség szerint, a helyi sajátosságnak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki.

Mind az állandó, mint az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység esetében igaz, hogy minden olyan helyen tilos végeznünk azt, ahol azzal tüzet vagy robbanást okozhatunk!

Tűzvédelmi szakvizsgával vagy anélkül?

Fontos, hogy szakvizsgához kötött tűzveszélyes tevékenységet (leggyakoribb a hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők) kizárólag érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező munkatársakkal végeztethetünk! Egyéb tűzveszélyes, de szakvizsgát nem megkövetelő tevékenységet viszont a tűzvédelmi szabályokra és előírásokra kioktatott munkavállalók is végezhetnek. Előbbi esetben a munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni, hogy a munkavállalók rendelkeznek-e érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal.
A vezető egyébként a munka megkezdésétől a befejezéséig mindvégig köteles biztosítani a tűzveszélyes tevékenységhez szükséges felügyeletet, valamint a helyszínen keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket is.

A munka végeztével is biztonságosan

Miután végére értünk a tűzveszélyes tevékenységnek, munkavégzőként kötelesek vagyunk a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet okozhat! A munkát irányító vezetőnek ezt ellenőriznie kell, majd a munkavégzés helyszínét át kell adnia az azt biztosító létesítményvezetőnek, amelynek időpontját az engedélyen rögzítenie és aláírásával igazolnia kell.

Bízza ránk! Alkalmazottainak tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező oktatóink tartják meg a kötelező oktatást és bonyolítják le a szakvizsgát. Dolgozói szerezzenek olyan hasznos tudást, melynek birtokában már maximális biztonsággal láthatják el a tűzveszéllyel járó feladataikat! Kérjen árajánlatot!

Magyar Tűzvédelem