Minden, amit a fali tűzcsapok kialakítása előtt tudni kell!

Korábban írtunk az oltóvíz-tárolókról, amelyekre akkor van szükség, ha közműhálózat révén nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és nyomású víz. Mi a helyzet azonban azokkal az épületekkel, amelyekben van vezetékes vízellátás?

Milyen esetekben kell fali tűzcsap?

Amennyiben a szóban forgó épület legfelső padlószintjének magassága meghaladja a 14 métert és vezetékes vízellátással rendelkezik, továbbá a fali tűzcsap meglétét jogszabály írja elő, vagy az épület többszintes gépjárműtárolóval rendelkezik, fali tűzcsap kiépítése is szükséges. A különböző kockázati szintű egységekben eltérő négyzetméter felett válik előírássá a fali tűzcsap: magas kockázati osztály esetén 200 m3 felett, közepes kockázati osztály esetén 500 m3 felett, alacsony kockázati osztály esetén pedig 1000 m3 felett.

Mégsem kell mindenhova fali tűzcsap

A fentiek mellett van néhány kivétel, ahova nem szükséges – sőt, egyes esetekben tilos – fali tűzcsapot elhelyezni:

  • nyitott vagy részben nyitott építményekbe,
  • hűtőházak hűtött tereibe,
  • állattartásra szolgáló épületekbe,
  • ömlesztett terménytároló épületek tárolóiba,
  • olyan tűzszakaszokba, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást okozhat vagy elősegítheti a tűz terjedését,
  • olyan helyeken, ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkező tűz oltására, valamint
  • füstmentes lépcsőházakba és előtereikbe.

Ezeken a helyeken olyan tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést vagy anyagot kell telepíteni, amely az ott tárolt anyagok oltására alkalmas, és amelyekről a tűzvédelmi hatóssággal egyeztettünk!

Egy tűzcsappal egy tűzszakaszt

Fontos, hogy úgy helyezzük el a fali tűzcsapokat, hogy azok a legtávolabbi hely oltására is alkalmasak legyenek, valamint lefedjék a tűzszakasz egészét! Szem előtt kell tartanunk azonban, hogy a fali tűzcsap csak egy adott tűzszakasz védelmét biztosíthatja, nem tervezhetünk vele másik tűzszakasz védelmére. Arra a helyre, ahol a kifolyási nyomás a legkedvezőtlenebb (pl: legfelső épületszinten), nyomásmérő órát kell beépíteni!

A védelem első pontja az ellenőrzés

Minden fali tűzcsap esetében igaz, hogy a kivitelező a használatbavétel előtt köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést – az egyidejűség figyelembevételével – végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, joggal élhetünk panasszal a kivitelező felé!

Így alakíthatjuk át a száraz felszálló tűzivíz-rendszert

A száraz felszálló tűzivíz-vezeték elbontására csak akkor kerülhet sor, ha helyette nedves falitűzcsap-hálózatot építünk ki. A meglévő száraz felszálló tűzivíz-vezetéket viszont a tűzvédelmi hatóság engedélyével átalakíthatjuk, ha figyelembe vesszük az alábbiakat:

  • a vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni,
  • a vízkivételi helyet csak a hatodik, illetve fölötte minden második emeleten kell biztosítani, továbbá
  • az átalakított száraz felszálló tűzivíz-rendszert a bejáratoknál – a csatlakozó szintek feltüntetésével – és az adott szinteken is jelölni kell biztonsági jellel!