Minden, amit a fali tűzcsapok kialakítása előtt tudni kell!

Korábban írtunk az oltóvíz-tárolókról, amelyekre akkor van szükség, ha közműhálózat révén nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű és nyomású víz. Mi a helyzet azonban azokkal az épületekkel, amelyekben van vezetékes vízellátás?

Milyen esetekben kell fali tűzcsap?

Amennyiben a szóban forgó épület legfelső padlószintjének magassága meghaladja a 14 métert és vezetékes vízellátással rendelkezik, továbbá a fali tűzcsap meglétét jogszabály írja elő, vagy az épület többszintes gépjárműtárolóval rendelkezik, fali tűzcsap kiépítése is szükséges. A különböző kockázati szintű egységekben eltérő négyzetméter felett válik előírássá a fali tűzcsap: magas kockázati osztály esetén 200 m3 felett, közepes kockázati osztály esetén 500 m3 felett, alacsony kockázati osztály esetén pedig 1000 m3 felett.

Mégsem kell mindenhova fali tűzcsap

A fentiek mellett van néhány kivétel, ahova nem szükséges fali tűzcsapot elhelyezni:

 • nyitott vagy részben nyitott építményekbe,
 • hűtőházak hűtött tereibe,
 • állattartásra szolgáló épületekbe,
 • ömlesztett terménytároló épületek tárolóiba,
 • olyan tűzszakaszokba, ahol a víz használata életveszélyt, tüzet, robbanást okozhat vagy elősegítheti a tűz terjedését,
 • olyan helyeken, ahol a víz nem alkalmas az építményben keletkező tűz oltására, valamint
 • füstmentes lépcsőházakba és előtereikbe.
 • Ezeken a helyeken olyan tűzoltó berendezést, eszközt, készüléket, felszerelést vagy anyagot kell telepíteni, amely az ott tárolt anyagok oltására alkalmas, és amelyekről a tűzvédelmi hatóssággal egyeztettünk!

  Egy tűzcsappal egy tűzszakaszt

  Fontos, hogy úgy helyezzük el a fali tűzcsapokat, hogy azok a legtávolabbi hely oltására is alkalmasak legyenek, valamint lefedjék a tűzszakasz egészét! Szem előtt kell tartanunk azonban, hogy a fali tűzcsap csak egy adott tűzszakasz védelmét biztosíthatja, nem tervezhetünk vele másik tűzszakasz védelmére. Arra a helyre, ahol a kifolyási nyomás a legkedvezőtlenebb (pl: legfelső épületszinten), nyomásmérő órát kell beépíteni!

  A védelem első pontja az ellenőrzés

  Minden fali tűzcsap esetében igaz, hogy a kivitelező a használatbavétel előtt köteles nyomáspróbát és teljesítménymérést – az egyidejűség figyelembevételével – végezni vagy végeztetni és annak eredményét a tűzvédelmi szakhatóság részére igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, joggal élhetünk panasszal a kivitelező felé!

  Így alakíthatjuk át a száraz felszálló tűzivíz-rendszert

  A száraz felszálló tűzivíz-vezeték elbontására csak akkor kerülhet sor, ha helyette nedves falitűzcsap-hálózatot építünk ki. A meglévő száraz felszálló tűzivíz-vezetéket viszont a tűzvédelmi hatóság engedélyével átalakíthatjuk, ha figyelembe vesszük az alábbiakat:

 • a vízkivételi helyeket zárt szekrényben elhelyezett csatlakozócsonkokkal kell biztosítani, a nyithatóság módját a tűzvédelmi hatósággal kell engedélyeztetni,
 • a vízkivételi helyet csak a hatodik, illetve fölötte minden második emeleten kell biztosítani, továbbá
 • az átalakított száraz felszálló tűzivíz-rendszert a bejáratoknál – a csatlakozó szintek feltüntetésével – és az adott szinteken is jelölni kell biztonsági jellel!