Tűzvédelmi szakvizsga: a 10 leggyakoribb kérdés és válasz

Meghatározott foglalkozási ágak és munkakörök esetén a tűzvédelmi szakvizsga meglétét ugyan jogszabály írja elő, de az jóval többről szól, mint egy papír megszerzéséről. Az alábbiakban összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a témában.

Amennyiben a vizsgán előforduló leggyakoribb kérdésekre és válaszokra kíváncsi, ingyenes online tesztlapjaink segítségével próbára teheti tűzmegelőzési ismereteit, a tűzvédelmi szakvizsga előtt felmérheti a tudását.

Kinek kell rendelkeznie tűzvédelmi szakvizsgával?

A 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott foglalkozási ágak és munkakörök végzőinek, valamint azoknak, akik az 1-9., és 12-13. pontban meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítják.

  1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.
  2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.
  3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.
  4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
  5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.
  6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.
  7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.
  8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
  9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.
  10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
  11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.
  12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.
  13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
  14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.
  15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.
  16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Miért van szükség a tűzvédelmi szakvizsgára?

A meghatározott foglalkozási ágak és munkakörök naprakész tűzvédelmi ismereteket igényelnek. A szakvizsga, illetőleg az azt megelőző tanfolyam, konzultáció ennek a tudásnak a megszerzésében segít.

Meddig érvényes a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány?

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány a kiállításától számított 5 évig érvényes.

Milyen következménnyel jár a tűzvédelmi szakvizsga hiánya?

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása miatt 50-500 ezer forintig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki a tűzvédelmi hatóság. A tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
A tűzvédelmi hatóság ugyanakkor azt a munkavállalót, aki a munkakörével kapcsolatos tűzvédelmi előírásokat nem ismeri, a szükséges ismeretek megszerzéséig az ott folytatott tevékenységtől eltiltja. A munkavégzés következtében bekövetkezett esetleges személyi sérülés, haláleset esetén induló büntetőeljárásban súlyosbító tényezőkét vehetik figyelembe az előírt tűzvédelmi szakvizsga hiányát.

Hol lehet jelentkezni tűzvédelmi szakvizsgára?

A Magyar Tűzvédelem online jelentkezési űrlapján lehet megadni, hogy mely foglalkozási ágból, melyik helyszínen és időpontban szeretné megszerezni a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt.

Tűzvédelmi szakvizsga hiánya esetén a bírság összege 500 000 Ft-ig terjed. Ezzel szemben az oktatás és a vizsga díja csak 20 000 Ft. Néhány óra alatt kézbe kapja az 5 évig érvényes bizonyítványát!

Mit kell tenni a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal?

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványt eredetben vagy másolatban a munkavégzés során az illetőnek magánál kell tartania, és azt kérésre a munkát elrendelőnek vagy a tűzvédelmi hatóságnak be kell tudnia mutatnia.

Ki kap felmentést a tűzvédelmi szakvizsga alól?

Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők esetében az, aki csak az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek forgalmazását végzi.

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők esetében az, aki legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója vagy műszaki mérnöki végzettséggel, valamint legalább középszintű tűzvédelmi szakmai képesítéssel vagy érvényes elektromos tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkezik.
Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők esetében az, aki a tűzállóságot növelő burkolat beépítését, karbantartását nem jogszabályban előírt tűzvédelmi követelmény teljesítése érdekében végzi.

Miből áll a tűzvédelmi szakvizsga?

Felkészítő tanfolyamon vagy továbbképzésen kell részt venni, majd írásbeli vizsgát tenni. Amennyiben a vizsgázó az írásbeli vizsgán legalább 90%-os arányban helyes választ adott, a vizsga sikeresnek minősül. Ha 50-89% között teljesített, szóbeli vizsgán kap még esélyt a bizonyítvány megszerzésére. Amennyiben a vizsgázó 50% alatti arányban adott helyes választ, a vizsga sikertelennek minősül.

Mire számíthat az, aki hibázik, de volt tűzvédelmi szakvizsgája?

A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység műszaki követelménytől eltérő végzése (természetes személy vagy gazdasági társaság) 50 ezertől 1 millió forintig terjedő tűzvédelmi bírsággal jár. A tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
Ezért is különösen fontos, hogy a tűzvédelmi szakvizsga ne csupán egy papír legyen, egy jogszabályi kötelezettség kényszerű teljesítése, hanem naprakész tűzvédelmi ismereteket tükrözzön.

Milyen előképzettség szükséges a tűzvédelmi szakvizsgához?

Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők (5. foglalkozási ág), tűzoltó készülékek karbantartását végzők (7. foglalkozási ág), beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők (8. foglalkozási ág), beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők (9. foglalkozási ág) esetében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki szakképesítés vagy érettség.

Tűzoltó készülékek karbantartását végzők (7. foglalkozási ág) esetében az előzőekben ismertetetten túl legalább három hónap tűzoltó-készülék karbantartó műhelyben eltöltött gyakorlati idő, legalább három hónap tűzoltó-készülék gyártónál eltöltött gyakorlati idő, vagy legalább két év a tűzoltókészülék karbantartó műhely felügyeletével kapcsolatos hivatali beosztásban eltöltött gyakorlat.

Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök (10. foglalkozási ág) és a beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök (11. foglalkozási ág) esetében műszaki képzési területen szerzett mérnök szakképzettség és legalább egy év tervezési tevékenységet végző szolgáltató által igazolt gyakorlat, tervellenőrzési gyakorlat, vagy tűzvédelmi hatósági területen a foglalkozási ághoz kapcsolódó gyakorlat.
Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők (4. foglalkozási ág), tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők (12. foglalkozási ág), beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők (13. foglalkozási ág), tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők (15. foglalkozási ág) és tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők (16. foglalkozási ág) esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő műszaki vagy építőipari vagy tűzvédelmi eszköz- és rendszerszerelő, karbantartó szakképesítés vagy érettségi.
Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát (14. foglalkozási ág) végzők esetében legalább az Országos Képzési Jegyzékben szereplő erősáramú berendezések időszakos felülvizsgáló vagy műszaki mérnöki végzettség.

A hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők (1. foglalkozási ág), az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők (2. foglalkozási ág), az éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők (3. foglalkozási ág) és a pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők (6. foglalkozási ág) esetében nincs előképzettségre vonatkozó követelmény.

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Jelentkezzen most!

Magyar Tűzvédelem