Miért és mekkora tűzvédelmi bírság szabható ki?

Tűzvédelmi bírság kiszabására akkor kerül sor, ha az előírt tűzvédelmi kötelezettségek hiányát vagy a szabályok megsértését állapítja meg a hatóság. Az esetek túlnyomó részében a hiányosságok és szabálytalanságok az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, illetve a Tűzvédelmi Törvény alapján kerülnek megállapításra.

Kötelező, nem kötelező?

A tűzvédelmi bírság kérdéskörét 2012. január 1-től a 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet szabályozza, amely az előző évek, évtizedek szabályozásától két lényeges pontban tér el.

a) tételesen felsorolja az elkövetett szabálytalanságokért kiszabható bírság összegét (meghatározva annak legkisebb és legnagyobb mértékét)
b) előre meghatározott, súlyosabb szabálytalanságok esetén a tűzoltónak nincs mérlegelési lehetősége, a bírság kiszabása kötelező

Ha az ellenőrzés során a hatóság munkatársa a jogszabály által súlyosnak ítélt szabálytalanságok bármelyikét állapítja meg, akkor a jegyzőkönyv alapján kiszabja a tűzvédelmi bírságot.

Fontos tudni, hogy tűzvédelmi bírságot csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező tűzvédelmi hatóság szabhat ki. Ez alól kivételt képeznek a 38-39. sorban rögzített esetek, melyekben az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság jogosult a bírság kiszabására.

A tűzvédelmi bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás.

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint lehet. A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesít a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól. A jogerősen kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Bízza ránk! Több évtizedes tapasztalattal rendelkező szakembereink kedvező áron felmérik épületeinek tűzvédelmi helyzetét, hogy garantáltan elkerülhesse a tűzvédelmi bírságot. Kérjen árajánlatot!

Author's imageMagyar Tűzvédelemwww.tuzvedelem.hu