Mikor szükséges Tűzriadó Tervet készíteni?

A tűzvédelmi törvény által meghatározott esetekben Tűzvédelmi Szabályzat készítése szükséges, melynek mellékleteként bizonyos létesítmények esetén Tűzriadó Tervet is kell készíteni. A Tűzriadó Tervet állandóan hozzáférhető helyen kell elhelyezni, az abban foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell.

A Tűzvédelmi Szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni az üzemeltetett, bérelt…

a) épületrészre, épületre, ha az
aa) menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,
ab) oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,
ac) tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy
ad) 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,
b) épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az
ba) olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
bb) 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

A fenti felsorolás aa), ab), ac), ad) és ba) pontjainak közösségi terein, továbbá szálláshelyeken a szobákban is el kell helyezni az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad. A tájékoztatást a külföldiek elhelyezésére is szolgáló kereskedelmi szálláshelyeken angol és német nyelven, valamint szükség szerint további idegen nyelven is kötelező elhelyezni.

A Tűzriadó Terv hiánya esetén a hatóság által kiszabásra kerülő tűzvédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 250 000 Ft-ig terjed.

A Tűzriadó Tervnek tartalmaznia kell:

a) a tűzjelzés módját;
b) a tűzoltóság, valamint az épületrészben, épületben, szabadtéren tartózkodó veszélyeztetett személyek riasztási rendjét, az épület, szabadtér elhagyásának módját;
c) a tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit (tűzvédelmi berendezés kezelése, tűzoltás és mentés, rendfenntartás, technológiai folyamat leállítása, áramtalanítás stb.);
d) a főbb veszélyforrások megnevezését (utalással a védekezési szabályokra);
e) a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerzési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a veszélyforrások, a kiürítési útvonalak és a bizonyos esetekben a helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

Bízza ránk! Szakembereink egy tűzvédelmi állapotfelmérést követően kedvező áron, rövid időn belül elkészítik akár a Tűzvédelmi Szabályzatát és Tűzriadó Tervét is. Válasszon csomagajánlataink közül!

Author's imageMagyar Tűzvédelemwww.tuzvedelem.hu