Fontos tűzvédelmi tudnivalók szórakozóhely üzemeltetőknek

Arra keresünk választ, hogy mit kell tennie a szórakozóhely vezetőjének, hogy biztonságos rendezvényt szervezhessen, elkerülje a bírságot és a felelősségre vonást.

Mint emlékezetes, 2011. január 15-én a budapesti Nyugati téren lévő West-Balkán szórakozóhelyen három fiatal nő meghalt, tizennégyen megsérültek. A rendezvény szervezői közül négy személyt vádoltak meg. A másodfokú eljárásban jogerősen mindösszesen 12 év fogházbüntetésre ítélték őket halálos tömegszerencsétlenséget okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt.

Ez az esemény vezetett oda, hogy a Belügyminisztérium szigorú intézkedéseket hozott a szórakozóhelyek biztonságosabbá tétele érdekében. Az elmúlt négy évben országosan tízmillió forintos nagyságrendben kerültek kiszabásra tűzvédelmi bírságok, több szórakozóhelyet hetekre, hónapokra, vagy véglegesen bezárattak.

Mi az a „West Balkán rendelet”? A köznyelv így ismerte meg a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Kormányrendeletet, amely szigorú előírásokat tartalmaz az olyan szórakozóhelyekre amelyeket tömegtartózkodásra szolgáló építményben vagy építményen tartanak. Tömegtartózkodásra szolgáló építményről akkor beszélünk, ha van benne olyan helyiség, amelynek a befogadóképessége meghaladja a 300 főt.

A váratlan éjszakai ellenőrzések legelső mozzanata a szórakozóhelyen lévő személyek megszámolása. (Ennek jelentőségére a későbbiekben térünk ki.) Ezt követően az épület használatbavételi engedélyét, illetve a dolgozók tűzvédelmi oktatását vizsgálja a hatóság. Nem jelenthet kifogást, ha például a biztonsági személyzet vagy a pultos csak részmunkaidőben dolgozik, őket ugyanúgy oktatni kell. Az oktatás idejét, helyét, témaköreit, az oktató nevét és a résztvevőket a tűzvédelmi oktatási naplóban kell rögzíteni, melyet az ellenőrzéskor a helyszínen fel kell tudnunk mutatni. Új munkavállaló esetén legkésőbb a munkába állás pillanatáig kell megtörténnie az oktatásnak. A már meglévő dolgozóinkat minden évben újra és újra oktatásban kell részesíteni, melyet szintén dokumentálni kell. Ha olyan dolgozókat talál a hatóság a szórakozóhelyen, akik nem rendelkeznek tűzvédelmi oktatással, személyenként 100 000 Ft a bírság tétele.

Amennyiben a szórakozóhely befogadóképessége az 50 főt meghaladja, vagy az alkalmazottak száma (ide értve az alkalmi munkavállalókat is!) több mint 5 fő, Tűzvédelmi Szabályzattal is rendelkeznie kell a szórakozóhelynek. A helyzet azonban nem ilyen egyszerű: amennyiben az első feltételnek megfelelünk, azaz olyan zenés szórakozóhelyet üzemeltetünk, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat, már Tűzriadó Tervvel is rendelkeznünk kell. Ha ezen dokumentumok nem állnak rendelkezésre, 250 000 Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságra számíthatunk. A Tűzriadó Tervet évente gyakoroltatni kell a munkavállalókkal, ennek megtörténtét dokumentálni kell.

Ha a szórakozóhelynek, vagy az annak helyt adó épületnek van olyan helyisége, amelynek 300 főnél nagyobb a befogadóképessége, akkor rendelkeznünk kell Biztonsági Tervvel, illetve az illetékes jegyző által kiadott rendezvénytartási engedéllyel is.

Hogyan számíthatjuk ki a befogadóképességet? A számításba vett személyek számának megállapításánál a rendeltetésszerű üzemeltetés során előforduló, tűzvédelmi szempontból legkedvezőtlenebb állapotot kell feltételezni. Abban az esetben, ha nem áll rendelkezésre egyértelmű alapadat (az ülőhelyek elrendezését és darabszámát feltüntető alaprajz), akkor diszkók, popkoncertek, szabadtéri tömegrendezvények esetén 4 fő/m2 adattal kell számolnunk a jogszabály előírása alapján. A számításkor a rendelkezésére álló, a rögzítetten beépített bútorokkal csökkentett nettó hasznos alapterületet kell figyelembe venni.

A tűzvédelmi hatóság képviselői az ellenőrzés során el fogják kérni a kisfeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálatának minősítő iratát, illetve ha van villámhárító az épületen, akkor a villámvédelmi rendszer időszakos felülvizsgálatának megtörténtét is igazolnunk kell. Ezen felülvizsgálatokat általános esetben 6 évente kell elvégeztetni. Fontos a minősítő iratot, illetve jegyzőkönyvet alaposan átolvasnunk, hiszen nem megengedett a benne szereplő hiba, hiányosság. Ilyen esetben a hatóság kötelezést ad ki a mielőbbi kijavításra, a vele járó bírság összege pedig 300 000 Ft-ig terjed.

Érintésvédelmi vagy tűzvédelmi felülvizsgálat? Az épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata esetén gyakran összekeverik az érintésvédelmi és a tűzvédelmi szempontú felülvizsgálatot. Két fontos különbség van azonban köztük: az érintésvédelmi felülvizsgálatot a munkavédelmi hatóság kérheti, míg a tűzvédelmi felülvizsgálatot a tűzvédelmi hatóságnak kell bemutatnunk. Konyhanyelven összefoglalva: az előbbi arról szól, hogy a vezetékek nem ráznak meg senkit, az utóbbi pedig arról, hogy nem melegszenek fel, nem okoznak tüzet.

Még a legkisebb kocsma esetén is szükséges minimum egy darab, MSZ EN 3 szabvány szerinti tűzoltó készülék készenlétben tartása. A készüléket a műszaki szabvány szerinti táblával vagy matricával (hivatalos nevén biztonsági jellel) kell jelölnünk, 2-2,5 méter magasságban. Fontos, hogy a tűzoltó készülékünk rendelkezzen az éves alapkarbantartás megtörténtét igazoló matricával és hologrammal. Ha a szórakozóhely többszintes (ide értjük a galériaszintet is!), vagy az összesített alapterülete meghaladja a 600 m2-t, akkor máris több tűzoltó készüléket kell beszereznünk.

Amennyiben az épületben találhatók tűzvédelmi berendezések (például beépített automatikus tűzjelző rendszer, fali tűzcsap, hő- és füstelvezető rendszer), akkor azok féléves felülvizsgálatának, karbantartásának megtörténtét szintén igazolnunk kell. Mivel ezen berendezések kiemelten fontosak a tűzmegelőzés és tűzoltás szempontjából, így elhanyagolásuk esetén a legszigorúbb büntetésre számíthatunk: ha például elmarad a tűzjelző rendszer féléves karbantartása, a bírság összege 2 000 000 Ft-ig terjed.

A fentiekben bemutatott dokumentumokon kívül természetesen számtalan olyan előírást (szaknyelven használati szabályt) fektetett le a 2011 őszén megjelent, idén márciusban pedig megújuló Országos Tűzvédelmi Szabályzat, amelyek betartása kötelező. Ezekből mutatjuk be a legfontosabbakat, amiket egy szórakozóhelyen ellenőriz a hatóság:

  • Biztosítanunk kell a kiürítés megfelelőségét (menekülési útvonalak, kijáratok, belső közlekedési utak)
  • Biztonsági jelekkel kell jelölnünk a menekülési útvonalakat (fontos szabály, hogy legalább egy iránymutató táblának mindig látszódnia kell)
  • Feliratoznunk kell a közművek nyitó és elzáró szerelvényeit (gázelzáró főcsap, vízelzáró főcsap, villanyóra vagy elektromos tűzvédelmi főkapcsoló), azok állandó hozzáférését biztosítani kell
  • A menekülési útvonalakon az éghető anyagú installációk, dekorációk nem haladhatják meg a fal- vagy a padló felületének 15%-át
  • 50 fő befogadóképesség feletti szórakozóhelyen csak égés-késleltetett, lángmentesített dekoranyagok vagy akkreditált laboratórium által igazolt, a vonatkozó műszaki követelmény szerinti 1-es osztálynak megfelelő függönyök alkalmazhatóak
  • Folyamatosan figyelnünk kell rá, hogy a tűzvédelmi eszközök (tűzoltó készülék, fali tűzcsap, tűzjelző kézi jelzésadója) soha ne legyenek eltorlaszolva
  • Ügyelnünk kell az épület tűzoltó gépjárművek általi megközelíthetőségére

Ezzel a végére értünk a legfontosabb tűzvédelmi tudnivalók bemutatásának. Meg kell azonban jegyezni, hogy ahány épület, ahány szórakozóhely, annyi egyedi helyzet állhat fent. Nincs olyan recept, nem születhet olyan cikk, amelynek elolvasásával egy üzemeltető tűzvédelmi szakértővé válhat. Éppen ezért is javasoljuk, hogy vegye igénybe tűzvédelmi állapotfelmérés szolgáltatásunkat, melynek keretében feltárjuk a legapróbb tűzvédelmi hiányosságokat is, így biztos lehet benne, hogy egy biztonságos szórakozóhelyet üzemeltethet és nem kell aggódnia a sok-sok százezer forintos bírság miatt.

Bízza ránk! A Magyar Tűzvédelem nagy szakmai múlttal rendelkező munkatársai naprakészek a tűzvédelmi jogszabályok és szabványok terén, tapasztaltak a hatósági ellenőrzések lefolytatásával kapcsolatban. Garantáljuk, hogy velünk nem fog tűzvédelmi bírságot fizetni, és ami a legfontosabb: szórakozóhelye mindig tökéletes biztonságban lesz!
Kérjen árajánlatot!

Magyar Tűzvédelem