Tűzvédelmi szakvizsga tesztlap

2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők

A megoldásra korlátlan idő áll rendelkezésére és minimum 50%-os eredményt kell elérni a sikeres tesztvizsgához.

Kérjük adja meg az e-mail címét:

1. Az éghető folyadékoknak milyen tűzveszélyességi jellemzőjük van?

 
 
 

2. Milyen tűzveszélyességi osztályba soroljuk az anyagokat?

 
 
 

3. Az éghető folyadékokat hány tűzveszélyességi fokozatba sorolja az Országos Tűzvédelmi Szabályzat?

 
 
 

4. Melyik előírás vonatkozik a robbanásveszélyes anyagtároló helyiségének ajtajára?

 
 
 

5. Szabadtéri és zárttéri palacktároló hány méteres körzetében tilos a dohányzás és nyílt láng használata?

 
 
 

6. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet milyen engedély birtokában szabad végezni?

 
 
 

7. Tűzveszélyes folyadékok oltása milyen betűjelölésű tűzoltó készülékkel lehetséges?

 
 
 

8. Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység befejezése után ki köteles a helyszínt leellenőrizni tűzvédelem szempontjából?

 
 
 

9. Hol tilos dohányozni?

 
 
 

10. Ha robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, akkor az ott dolgozó személy milyen ruházatot viselhet?

 
 
 

11. Milyen tűzoltó felszerelést kell elhelyezni kamrában, ahol I. és II. tűzveszélyességi fokozatba sorolt éghető folyadék kimérését is végeznek?

 
 
 

12. Mit kell tenni, ha tűzveszélyes folyadék kis mértékben szétfolyt a padlón?