Tűzszakaszok csatlakozásai

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) szerint a tűzszakaszhatár vonalában tűzterjedés elleni gátat vagy azt helyettesítő beépített tűzterjedésgátló berendezést kell létesíteni

 • eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek között a következő bekezdésben foglaltak kivételével,
 • a tetőn és a nem tűzgátló födémként kialakított tetőfödémen.

Egymással 120°-nál kisebb szöget bezáró, eltérő tűzszakaszhoz tartozó külső térelhatároló falfelületek esetében az eltérő tűzszakaszhoz tartozó falfelületet tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani.

Eltérő magasságú tűzszakaszok csatlakozását tűzterjedés ellen védetten kell kialakítani.

Fedett átrium belső homlokzatához kapcsolódó tűzszakaszhatár esetén biztosítani kell

 • a fedett átriumban hő- és füstelvezetést, amelynek elvárt mértéke
  • természetes hő- és füstelvezetés esetén az OTSZ 9. mellékletében foglalt 1. táblázat szerinti érték másfélszerese,
  • gépi hő- és füstelszívás esetén az OTSZ 9. mellékletében foglalt 1. táblázat szerinti érték,
 • a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet az egymás melletti vagy feletti tűzszakaszokra vagy egymás feletti szintekre vonatkozó követelmények szerint
  • a fedett átrium belső homlokzatain,
  • a fedett átrium lefedését biztosító szerkezet és a szerkezetnél magasabban elhelyezkedő, eltérő tűzszakaszba tartozó helyiségek között.

Vissza a Tartalomjegyzékhez

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező