Égés- és oltáselmélet

Égésnek nevezzük azt a kémiai folyamatot, amelynél az éghető anyag egyesül a levegő oxigénjével. Az égés csak akkor indulhat meg és maradhat fenn, ha az éghető anyag és a levegő megfelelő mennyiségű oxigénje, valamint az égés megindulásához szükséges gyulladási hőmérséklet azonos térben és időben rendelkezésre áll.

A levegő összetétele (körülbelüli értékek):

 • 78% nitrogén;
 • 21% oxigén;
 • 1% egyéb gázok (0,9% argon, 0,03% szén-dioxid, kisebb mennyiségben más nemesgázok, 10 g/m3 vízgőz).

Ha a levegő oxigéntartalma 18-21% között van, tökéletes égésről, ha 14-18% között van, tökéletlen égésről beszélünk. 10% alatt gyakorlatilag megszűnik az égés.

Égés fajtái:

 • Tökéletes égés: a reakcióba résztvevő anyagok teljesen elégnek, és nem marad vissza éghető anyag.
 • Tökéletlen égés: amikor nem elegendő az oxigén mennyisége, és marad vissza éghető anyag.

Láng: az a tér, amelyben a gőzök és gázok elégése történik. A kiáramló gázok gőzök nem tartalmaznak oxigént, ezért ebbe a zónába diffundál be a levegő.

A láng szerkezete 3 rétegből áll.

1. réteg: nincs égés – gőzökből és gázokból áll, amelyek az éghető anyag felmelegedésekor fejlődnek. mivel nincs égés a hőmérséklet alacsony 250-300°C
2. réteg: égés már van, de tökéletlen égés – részben oxidálódnak, azaz tökéletlenül égnek el a gázok gőzök. A hőmérséklet itt már megközelíti a láng maximális hőmérsékletét. Ebben a rétegben kezdődik meg a láng égési folyamata, mert itt találkoznak a lángba alulról beáramló forró gőzök, gázok a több oldalról diffundáló levegő oxigénjével.
3. réteg: tökéletes égés – tökéletesen elégnek a 2. rétegben keletkezett termékek. A legnagyobb hőmérséklet a 2-3 réteg közötti határon van.

Az égés megszüntetésének módjai:

 • Az éghető anyag vagy az égő anyag eltávolításán alapuló mód:
 • az éghető anyag tűzhöz jutásának megakadályozása;
 • az éghető anyag eltávolítása a tűz környezetéből, a tűz felületéről;
 • az égő anyag eltávolítása.

Az oxigén elvonáson alapuló mód:

 • égő helyiségek lezárása;
 • az égő helyiségek elárasztása, feltöltése.

Az éghető anyag hőmérsékletének csökkentésén alapuló mód:

 • az éghető anyag gyulladási pont alá való hűtése.

Felhasznált és javasolt irodalom:
Dr. Restás Ágoston: Égés- és tűzoltáselmélet (egyetemi jegyzet)

Vissza a Tartalomjegyzékhez

Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező