Beépített tűzoltó berendezéshez kapcsolódó hatósági feladatok

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény szerint a beépített tűzoltó berendezés tervezése tűzvédelmi tervezői tevékenységnek minősül.

Beépített tűzoltó berendezés jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján történő létesítési kötelezettsége esetén a beépített tűzoltó berendezés létesítését, továbbá átalakítását, bővítését, használatbavételét és megszüntetését a tűzvédelmi hatósággal előzetesen engedélyeztetni kell.

A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet szerint a Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként – a kormányrendeletben meghatározott kivételekkel – a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki, amely beépített tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben eljár.

A Kormány első fokú tűzvédelmi hatóságként a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szervét jelöli ki, amely eljár az alábbi építmények beépített tűzoltó berendezések engedélyezési ügyeiben az építmény első végleges használatbavételéig:

  • magas építmények,
  • a 20 000 m2 összesített szint alapterületűnél nagyobb, 14,00 métert meghaladó legfelső építményszinttel rendelkező építmények,
  • a 4000 főnél nagyobb befogadóképességű művelődési, kulturális rendeltetésű közhasználatú építmények,
  • a 10 000 főnél nagyobb befogadóképességű sport rendeltetésű közhasználatú építmények,
  • az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek,
  • a fekvőbeteg-ellátásra, továbbá a menekülésben korlátozottak elhelyezésére szolgáló építmények, amennyiben az elhelyezés 14,00 méter felett történik,
  • azon beépített tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeiben, amelyek tervezése és kivitelezése jogszabályban, nemzeti szabványban teljes körűen nem szabályozott.