A beépített tűzoltó berendezések létesítésére vonatkozó általános szabályok

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) előírásai.

Létesítési kötelezettség

Beépített tűzoltó berendezést kell létesíteni

 • az OTSZ 14. mellékletében foglalt táblázatban meghatározott esetekben vagy
 • ahol azt a fennálló veszélyhelyzetre, az építmény nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellegére, az építményben tartózkodók biztonságára, a tűzoltóság vonulási távolságára, valamint a létfontosságú rendszerelem védelmére tekintettel a tűzvédelmi hatóság előírja.

A berendezés gyártója, a gyártó meghatalmazott képviselője, az importőr vagy a forgalmazó köteles a berendezés használatához, ellenőrzéséhez, felülvizsgálatához, karbantartásához szükséges információkat, teljesítménynyilatkozatokat és iratokat a megrendelő vagy képviselője részére biztosítani.

Üzembe helyezés, használatbavétel

Üzembe helyezés során az üzembe helyező mérnöknek teljes körűen meg kell győződnie arról, hogy a telepítést kielégítő módon végezték, a felhasznált eljárások, anyagok és részegységek megfelelnek jogszabálynak és a vonatkozó műszaki követelménynek, az engedélyezett vagy elfogadott tervdokumentációban foglalt követelményeknek, továbbá, hogy a megvalósulási tervdokumentáció szöveges és rajzos elemei, valamint az átadásra kerülő kezelési utasítások a telepített berendezésre alkalmazhatóak.

Az üzembe helyező mérnöknek szemrevételezéssel és üzemi próbák során vizsgálnia és ellenőriznie kell a telepített berendezés helyes működését.

A berendezés üzembe helyezésére csak az üzembe helyező mérnök jogosult, aki az üzembe helyezés tényéről, annak körülményeiről, megállapításairól üzembe helyezői jegyzőkönyvet és nyilatkozatot állít ki.

Üzembe helyezés előtt a tűzoltó berendezés nyomásnak kitett részeinek szilárdságát és tömörségét együttesen vagy szakaszonként, nyomáspróbával kell ellenőrizni.

Működési próbák során

 • az önműködő indítást az érzékelők, a vezérlőegységek mesterséges működtetésével és a működési állapotnak megfelelő helyzet előállításával kell próbálni és
 • indítási módozatonként külön-külön ellenőrizni kell
 • ba) a védett helyiségben a vészjelzés működését,
 • bb) a működés tényének és helyének jelzését és
 • bc) a vezérlések működését, ha nem az oltó- vagy hatóanyag nyomásával működnek.

Szivattyúval rendelkező beépített tűzoltó berendezések vizsgálatánál el kell végezni

 • a nyomástartó és nyomásfokozó szivattyúk egyenkénti indítási próbáját,
 • próbavezetéken a térfogatáram mérését, végponti méréseket és
 • száraz rendszernél a kompresszor ellenőrzését.

Az üzembe helyezői nyilatkozat tartalmazza

 • az üzembe helyező mérnök megállapítását arra vonatkozóan, hogy a berendezés megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek vagy azokkal legalább egyenértékű biztonságot nyújt, továbbá a hatósági előírás, valamint a létesítéshez kapcsolódó egyeztetések során rögzített követelmények és az ezt tükröző elfogadott, engedélyezett tervdokumentáció szerint készült,
 • a berendezés rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának megállapítását és
 • az elfogadásra és használatbavételre vonatkozó javaslatot.

Az üzembe helyezési jegyzőkönyv tartalmazza

 • az ellenőrzés tárgyát, beleértve a létesített berendezés típusát és a létesítés helyét,
 • a berendezés működésének ellenőrzése során tapasztalt tényeket,
 • az ellenőrzésen résztvevők nevét és az adott létesítés során betöltött szerepét,
 • az ellenőrzés és a jegyzőkönyvkészítés időpontját és helyét és
 • az ellenőrzésen résztvevők aláírását.
Tűzvédelmi szakvizsgára van szüksége? Egy néhány órás oktatást követően még aznap kézbe kapja bizonyítványát! A naprakész tananyag, a kiemelkedően színvonalas és hasznos oktatás mellett a tűzvédelmi szakvizsga komplett lebonyolítását Magyarországon a legkedvezményesebb áron biztosítjuk. Ne feledje, nálunk 100% a sikeres és eredményes vizsgák aránya!

Author's imageMagyar Tűzvédelemtűzvédelmi oktatásszervező